Hip fracture patients in geriatric rehabilitation show poor nutritional status, dietary intake and muscle health

Inge Groenendijk, Charlotte S. Kramer, Laura M. Den Boeft, Hans S.M. Hobbelen, Gert Jan van der Putten, Lisette C.P.G.M. de Groot

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hip fracture patients in geriatric rehabilitation show poor nutritional status, dietary intake and muscle health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences