Highly efficient ytterbium triflate catalyzed Michael additions of α-nitroesters in water

Erik Keller, Ben L. Feringa

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly efficient ytterbium triflate catalyzed Michael additions of α-nitroesters in water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Keyphrases