High prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge

Iris van Vliet (First author), Antonio Gomes Neto, M.F.C. de Jong, Harriët Jager-Wittenaar, Gerjan Navis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions