Het verschijnsel mantelzorg in een toekomstig perspectief

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

350 Downloads (Pure)

Samenvatting

Welke kennis van methoden, technieken en concrete interventies hebben we nodig om bijvoorbeeld overbelasting van de mantelzorg het hoofd te kunnen bieden? Wat
moeten we weten over contextuele aspecten, de positief en negatief beïnvloedende
factoren? En hoe weten we of onze interventies effectief en efficiënt zijn?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-16
TijdschriftHuisartsenservice magazine
StatusPublished - 2015

Keywords

  • verpleegkunde
  • diagnostiek
  • mantelzorg
  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • ondersteuners huisartsenpraktijk

Citeer dit