Het vak muziek in het creatieve tijdperk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

689 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tegenwoordig wordt het opnemen van kunstvakken in het curriculum van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs meer en meer gelegitimeerd op basis van de bijdrage van de kunstvakken aan creativiteitsontwikkeling. Dit paper stelt daar vragen bij. Het laat zien dat creativiteitsontwikkeling niet een vanzelfsprekend en universeel uitgangspunt is, maar functioneert als een tijdsgebonden ideologie; het laat zien dat de ideologie van de creativiteitsontwikkeling moeizaam toepasbaar is op het muziekonderwijs; en het stelt een alternatieve rechtvaardiging van het vak muziek in het onderwijs voor.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)86-107
TijdschriftCultuur + educatie
Volume13
Nummer van het tijdschrift38
StatusPublished - 2013

Keywords

  • muziekonderwijs
  • creativiteit

Citeer dit