Het Taalatelier: taalstimulerende activiteiten voor kinderen uit groep 4/5

Jeannette Doornenbal, Dory Hofstede, Mathilde Wassenaar, Rene Liet, Manon Jongsma

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

294 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het voorjaar van 2017 startten SKSG en obs De Feniks in Groningen het project Taalatelier, dat een vervolg kreeg in schooljaar 2017-2018.
Pedagogisch medewerkers (verder: pm’ers) Rene Liet en Manon Jongsma van SKSG ontvingen op woensdag- en vrijdagmiddag een groep kinderen uit groep 4-5 om motiverende activiteiten te ondernemen met een focus op taalontwikkeling. De reden hiervoor was de achterblijvende taalprestatie van een deel van de kinderen in deze groepen. Het doel van het Taalatelier was om het taal- en leesplezier van kinderen te verhogen. De pm’ers bedachten en gaven vorm aan betekenisvolle activiteiten. Vanuit het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen werden zij begeleid door ons, docent-onderzoekers die ondersteuning boden op het gebied van taalstimulering.
In deze publicatie zijn de door de pm’ers ontwikkelde activiteiten opgenomen, zodat in de toekomst ook andere pm’ers een taalatelier kunnen vormgeven en uitvoeren. De beschrijving van de activiteiten wordt vooraf gegaan door een inleiding waarin we de belangrijkste zaken met betrekking tot de taalstimulering van kinderen bespreken.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's111
StatusPublished - mrt 2018

Keywords

  • talentontwikkeling
  • taalontwikkeling

Citeer dit

Doornenbal, J., Hofstede, D., Wassenaar, M., Liet, R., & Jongsma, M. (2018). Het Taalatelier: taalstimulerende activiteiten voor kinderen uit groep 4/5 . Hanzehogeschool Groningen.