Het snijvlak tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Petra Oden, Laura Busscher

  Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

  49 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag Handicap van kracht in Nederland. Dit verdrag biedt gemeenten de mogelijkheid om de integratie te realiseren tussen de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein, om zo te komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Onderdeel van dit verdrag is het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt door het ondersteunen van mensen met een beperking bij arbeidsparticipatie. Op grond van artikel 27 van het verdrag hebben personen met een handicap, net als iedereen, het recht om met werk dat zij zelf hebben gekozen in hun levensonderhoud te voorzien. Arbeidsmarkt en werkomgeving horen niemand uit te sluiten en moeten toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Bij het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en in samenwerking met de gemeente Appingedam is onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan voor de werkprocessen van gemeenten.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverHanze University of Applied Sciences
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 8 okt. 2018

  Keywords

  • Participatiewet
  • dagbesteding
  • beschut werk
  • gemeente

  Citeer dit