Het profileringsportfolio

Menno Wierdsma

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

146 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de eerste opdracht binnen dit portfolio werken studenten een leerlijn mbt een specifiek vakinhoudelijk onderwerp uit op drie verschillende niveaus. Voor ieder niveau ontwerpen zij een les, waarbij zij beargumenteren hoe de ontworpen les ruimte geeft, structuur biedt en de ontwikkeling van leerlingen flexibel ondersteunt. Daarvoor is inzicht nodig in deze drie pijlers, hun betekenis en welke verschijningsvormen deze kunnen hebben in de les. In de tweede opdracht binnen dit portfolio bezoeken leerlingen een W&T instelling naar keuze, waarna zij in promotiemateriaal voor leerkrachten (o.a.) moeten duidelijk maken op welke wijze deze instelling de (science/W&T) talenten van leerlingen ondersteunt. Daarbij bieden de drie didactische pijlers een handvat.
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Pagina's1-3
Aantal pagina's3
StatusPublished - 2016

Keywords

  • onderwijs
  • portfolios

Citeer dit