Het nieuwe werken 2.0: menselijk gedrag als uitgangspunt

Jan Gerard Hoendervanger, Heico van der Blonk

Onderzoeksoutput: Special issueProfessional

1242 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Nieuwe Werken gaat momenteel een tweede fase in. Van een periode waarin de bricks en de bytes centraal stonden in het veranderingsproces, naar een periode waarin het veranderen van behaviour leidend is. Dit gaat gepaard met meer aandacht en ruimte voor individuele verschillen en het vraagt om innovatie op het snijvlak van HRM, ICT en FM. Wat betekent dit voor facility managers?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-38
TijdschriftFMM Facility Magazine
StatusPublished - apr. 2013

Keywords

  • het nieuwe werken
  • facility management
  • verandermanagement
  • innovatie

Citeer dit