Het Lokaal Energie Initiatief als succesvol team!

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  274 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Nederland zijn in 2014 zo’n 500 lokale energie initiatieven, die gezamenlijk een flink aantal geïnteresseerde en betrokken burgers verenigen op het thema duurzame energie. De groei van het aantal initiatieven sinds 2010 is nog niet tot stilstand gekomen. Veel groepen ontwikkelen zich tot gevestigde organisaties, zoals stichtingen of coöperaties.
  Een proces van bundeling op regionaal niveau is gaande, zoals blijkt uit de vorming van Us Kooperaasje, GReK en de Drentse Kei. Niet alle initiatieven zijn echter succesvol, er zijn ook groepen die er na korte tijd weer mee stoppen.
  Originele taal-2Dutch
  TitelLokaal energie maken
  Subtitelop weg naar een decentraal energiesysteem
  RedacteurenBert Scholtens, Christian Zuidema
  UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
  Pagina's28-30
  Aantal pagina's2
  ISBN van elektronische versie978-90-36-776271
  StatusPublished - 2015

  Keywords

  • energievoorziening
  • lokale initiatieven

  Citeer dit