Het leeft in Westernieland: inwonersonderzoek naar de leefbaarheid in Westernieland

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

108 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Westernieland is onderzoek gedaan onder inwoners van Westernieland (vanaf 13 jaar) hoe zij hun leefomgeving waarderen. In dit onderzoek zijn vijf domeinen betrokken die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: het wonen, de zelfredzaamheid, sociale relaties, werk en economie en veiligheid. Het doel van dit onderzoek was om de Vereniging Dorpsbelangen Westernieland informatie en inzicht te geven in de ervaren leefbaarheid op basis waarvan een dorpsvisie opgesteld kon worden. Bij dit onderzoek hoort het rapport "Het kan in Westernieland. Onderzoek naar de kwaliteiten van de leefomgeving" (2010), in dat rapport wordt het inwonersonderzoek en de deelonderzoeken naar ouderen, agrarische ondernemers, woningbezitters en kinderen samengevat.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanVereniging Dorpsbelangen Westernieland
Aantal pagina's46
StatusPublished - jun. 2010

Keywords

  • leefbaarheid
  • leefomgeving
  • waardering
  • inwonersonderzoek

Citeer dit