Het kritisch beoordelen van gedragskundige rapportages in strafzaken

Corry van es, Ko Hummele, Eric Blaauw

Onderzoeksoutput: BookProfessional

Samenvatting

Dit boek helpt juristen, werkzaam in de strafrechtpraktijk, om rapportages pro Justitia kritisch te kunnen beoordelen. Dit geldt eveneens voor gedragswetenschappers. Hoe behoort een pro-Justitiarapporteur onderzoek te verrichten? Welke juridische vereisten worden aan gedragskundige onderzoeken en rapportages gesteld? Wat zijn in dit verband relevante (recente) tuchtrechtelijke uitspraken? Welke vakinhoudelijke kwaliteitseisen worden gesteld aan gedragskundige onderzoeken en rapportages? Deze vragen komen in dit boek aan bod. Het is vanuit een multidisciplinaire blik geschreven door een jurist, psychiater en psycholoog. Een uitgebreide checklist geeft heel concreet de mogelijkheid een rapportage kritisch te evalueren. Het boek is daarmee een must voor een ieder die te maken heeft met rapportages pro Justitia. Het is tevens zeer bruikbaar bij onder andere de opleiding van (strafrecht)juristen en van gedragsdeskundigen tot pro-Justitiarapporteur.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijParis Legal Publishers
Aantal pagina's195
ISBN van geprinte versie9789462512702
StatusPublished - 1 mei 2021

Keywords

  • strafrechtpraktijk
  • rapportages
  • gedragswetenschappen

Citeer dit