Het klimaat past ook in uw straatje - de waarde van klimaatbestendig inrichten: Voorbeeldenboek

Jeroen Kluck, Ronald Loeve, Wiebe Bakker, Laura Kleerekoper, Marten Rouvoet, Ronald Wentink, Joris Viscaal, Lisette Klok, Floris Boogaard

  Onderzoeksoutput: BookAcademic

  Samenvatting

  Uitgebreide online versie. Met dit voorbeeldenboek laten we zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten herkenbare - straten hebben we telkens vier inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt met de bijbehorende kosten en baten. Naast de algemene overeenkomsten die straten van eenzelfde wijktypologie hebben, kunnen er ook lokale verschillen zijn waardoor klimaatadaptatie niet op eenzelfde manier kan worden ingevuld. Het gaat hier om het maaiveldverloop, de bodemopbouw en de grondwaterstanden. Naast de investeringskosten zijn de onderhoudskosten en kosten als gevolg van eventuele waterschade meegenomen.
  Originele taal-2English
  UitgeverijHogeschool van Amsterdam (HvA)
  Aantal pagina's82
  ISBN van elektronische versie 978-94-92644-00-8
  StatusPublished - jan. 2017

  Keywords

  • climate adaptation
  • climate resilience
  • design
  • neighbourhoods
  • rainfall
  • drainage

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Het klimaat past ook in uw straatje - de waarde van klimaatbestendig inrichten: Voorbeeldenboek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit