Het kan in Westernieland: onderzoek naar kwaliteiten van de leefomgeving

Jannie Rozema, Tjeerd Bosgraaf, Bianca Dijkstra, Marcel Haverkamp, Lara Jahns, Berber Kooistra

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

63 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de Vereniging Dorpsbelangen Westernieland zijn de gezamelijke onderzoeksresultaten aangeboden van vijf onderzoeken, die gehouden zijn in Westernieland. Vijf studenten deden onderzoek naar respectievelijk ouderen, agrarische ondernemers, woningbezitters en kinderen in Westernieland. Ook is een breed uitgezet inwonersonderzoek uitgevoerd waarover een afzonderlijk onderzoeksrapport is verschenen (J. Rozema (2010). Het leeft in Westernieland. Inwonersonderzoek naar de leefbaarheid in Westernieland. Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanGemeente De Marne
Aantal pagina's50
StatusPublished - jun. 2010

Keywords

  • dorpsvisie
  • leefbaarheid
  • leefomgeving

Citeer dit