Het hedendaagse kantoor: De praktijk en haar blinde vlekken

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het kantoor heeft in de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. Het heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch knooppunt van fysieke en digitale interacties. Deze ontwikkeling roept nieuwe vragen op, die aandacht van managers vereisen. In een beschouwend artikel nemen de auteurs enkele daarvan onder de loep. De eerste betreft de afstemming tussen de fysieke en digitale werkomgeving. In hoeverre zijn virtueel werk en face-to-face werk uitwisselbaar? De tweede vraag richt zich op de mogelijke spanning tussen het kantoor als ontmoetingsplek en als plek voor individueel werk. Rond beide onderwerpen is de afgelopen jaren wetenschappelijke kennis ontwikkeld. In hoeverre wordt deze kennis aangewend om de praktijk te versterken? De auteurs komen tot de slotsom dat dit nog weinig gebeurt. De huidige praktijk kent blinde vlekken die vermijdbare risico’s opleveren voor het functioneren van mensen en organisaties. Het artikel besluit met een pleidooi en aanbevelingen voor een meer ‘evidence-based’ praktijk.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)49-64
TijdschriftM & O
Volume71
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2017

Keywords

  • organisatiekunde
  • werkomgeving
  • kantoren

Citeer dit