Het gebouw als habitat en habitus van organiseren. inleiding bij het themanummer ‘Ruimte voor organisaties’

Mark P. Mobach, J.J.H. Rogier, G.A.C. Smid

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Ruimte vraagt steeds meer de aandacht bij het managen in en besturen van organisaties. Een gebouw kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben, maar ook een afbreukrisico vormen. Het kan een visitekaartje zijn, maar ook een blok aan het been. Een goed gekozen gebouw heeft een positief effect op de beleving van wie er binnenkomt en wie er werkt. Keuzes kunnen ook geheel verkeerd uitpakken – waarna het weer jaren duurt voordat er genoeg geld is om te verbouwen of te verhuizen. Hiermee behoort ‘ruimte’ tot de strategische agenda. Het is een onderwerp waarin men keuzes moet maken, met verstrekkende gevolgen en een behoorlijk afbreukrisico. Rond deze vraagstukken biedt M&O dit themanummer, met daarin aandacht voor eenaantal aspecten die op de achtergrond spelen bij dit strategische issue.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-9
TijdschriftM & O
Volume71
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2017

Keywords

  • ruimte
  • organisaties

Citeer dit