Het CJG in-zicht: onderzoek naar de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland

Anita Schnieders

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

238 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van het CJG in zeven gemeenten in Nederland. Dit is gebeurd aan de hand van documentanalyse en diepte-interviews met professionals die betrokken zijn bij de CJG ontwikkeling en uitvoering.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's90
StatusPublished - 2008

Keywords

  • centrum voor jeugd en gezin
  • preventie

Citeer dit