Het belang van tools en kennisdeling in collaboratief waterbeheer: lessen uit het project WaterCoG

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

De Europese Kaderrichtlijn Water roept beheerders op stakeholders een actieve rol in het watermanagement te geven, maar geeft geen concrete handvaten om tot participatie te komen. In het Interreg project Water-Co-Governance for Suistainable Ecosystems zijn in 11 pilotgebieden in Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk experimenten uitgevoerd om participatie in watermanagement te bevorderen. Het doel van dit project was om te leren over hoe participatie in verschillende landen vormgegeven kan worden en hoe verschillende Europese Lidstaten van elkaar kunnen leren op het gebied van participatie in watermanagement. De Hanzehogeschool Groningen heeft binnen dit project in meerdere pilotgebieden meegeholpen aan stakeholdersparticipatie door de toepassing van tools als Climatecafé en Climatescan. Recent heeft
de projectgroep van Water-Co-Governance haar lessen in een wetenschappelijke publicatie gedeeld, in dit artikel willen wij graag enkele van de lessen verder toelichten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)60-65
Aantal pagina's6
TijdschriftWater Governance
Volume2021
Nummer van het tijdschrift02
StatusPublished - 10 nov. 2021

Keywords

  • waterbeheer
  • klimaatadaptatie

Citeer dit