Heel Holland matcht?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

282 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de context van de zeer dynamische en steeds krapper wordende arbeidsmarkt anno 2022 pleiten verschillende organisaties voor het centraal stellen op de arbeidsmarkt van vaardigheden ofwel ‘skills’. In Nederland zijn er verschillende initiatieven gericht op het ontwikkelen van een skillsmarkt, maar van het grootschalig samenbrengen van werkzoekenden en werkgevers aan de hand van skills is voorlopig nog geen sprake. Dat komt mede omdat werkgevers de meerwaarde van skillsbenaderingen vaak nog te onduidelijk vinden. In dit artikel bespreken wij eerst de fundamentele bouwstenen van skillsmatches om vervolgens vanuit het perspectief van de werkgever de meerwaarde en vereisten van skillsmatching door te nemen. Fundamenteel aan skillsmatching is het in beeld brengen van skills. Daarvoor is het belangrijk om skills te objectiveren, aan te tonen en te wegen. Die skills kunnen vervolgens gebruikt worden tijdens het matchingsproces om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op basis van skills samen te brengen. Dat kan lonen voor werkgevers omdat zij daarmee (1) een grotere groep van geschikte kandidaten, (2) een fijnmaziger zicht op de kwaliteit van kandidaten, (3) een verbetering van de arbeidsorganisatie en (4) een stimulans voor het leren op de werkvloer kunnen bereiken. Om dat mogelijk te maken is het van belang dat werkgevers en HR-managers hun vraag naar arbeid uitdrukken in skills, gestructureerd hun skillsmatches evalueren en in kaart welke skills zij in de toekomst verwachten nodig te hebben.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62-84
Aantal pagina's23
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Volume2022
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 21 sep. 2022

Keywords

 • skills
 • skillsmatching
 • HR-instrumenten
 • arbeidsmarkt
 • technologische ontwikkelingen
 • skills mismatch
 • matching van vaardigheden
 • ontwikkeling van vaardigheden
 • competentiemanagement
 • leven lang ontwikkelen
 • strategische personeelsplanning
 • lifelong development
 • skills matching

Citeer dit