Hechting, therapeutische relatie en behandeluitkomsten binnen de ambulante verslavingszorg

Marjon van Dijk, Eric Blaauw

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1693 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoeken laten zien dat hechtingsstijlen veranderbaar zijn als gevolg van psychologische behandeling. Doel was om na te gaan of hechting ook binnen een psychologische behandeling van verslaving kan veranderen. Daartoe is bij 49 cliënten in de ambulante verslavingszorg gekeken of de therapeutische relatie invloed had op de hechting van een cliënt. Op groepsniveau werd gevonden dat de hechtingsstijl niet veranderde, maar op individueel niveau werd verband gevonden tussen de therapeutische relatie en de vermijdende component van hechting na de behandeling. Ook werd, in overeenstemming met ander onderzoek, verband gevonden tussen veranderingen in de angstige component maar niet de vermijdende component van hechting met veranderingen in sociaal steunende interacties en klachten. Binnen de groep mensen met een verslaving werden geen significante veranderingen van hechting (vermijding en angst) gevonden, terwijl dit in andere populaties wel werd gevonden. Wel werd, zoals verwacht, een relatie gevonden tussen een hechtingscomponent en uitkomstmaten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)165-178
TijdschriftTijdschrift voor Psychotherapie
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Keywords

  • verslavingszorg
  • psychologie
  • hechting

Citeer dit