Heart rate and physical activity patterns in persons with profound intellectual and multiple disabilities

Aly Waninge, A.A.J. van Putten, Roy Stewart, B. Steenbergen, R. van Wijck, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Heart rate and physical activity patterns in persons with profound intellectual and multiple disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences