Gezonde Stad: Samen voor een gezonde leefomgeving: Lectorale rede

Jeannette E. Nijkamp, Rixt Froentjes (Editor)

Onderzoeksoutput: Inaugural speechProfessional

760 Downloads (Pure)

Samenvatting

Lector Gezonde Stad Jeannette Nijkamp richt zich met haar
onderzoeksprogramma op een gezonde stedelijke fysieke leefomgeving.
Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen bewoners met
een hoge en lage sociaaleconomische status. Deze laatste groep heeft
namelijk een kortere levensverwachting, een slechtere gezondheid en een
ongezondere leefstijl.
Het Nederlandse gezondheidsbeleid zette tot voor kort vooral in op
leefstijlinterventies. Vanwege de hardnekkige gezondheidsverschillen
is er nu echter ook aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving.
De geschiedenis leert namelijk dat fysieke ingrepen, zoals bijvoorbeeld
de aanleg van riolering, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
gezondheidsbevordering voor alle bewoners en het verkleinen van
gezondheidsverschillen.
Binnen het onderzoeksprogramma Gezonde Stad wordt onderzocht
hoe de fysieke leefomgeving zodanig kan worden ontworpen en
ingericht dat stadsbewoners zich hier prettig voelen en worden verleid
tot gezond gedrag. Hiertoe worden interventies ontwikkeld, waarbij
wordt samengewerkt met allerlei partijen zoals gemeenten, bedrijven,
organisaties en kennisinstellingen en vooral ook met de bewoners. Ook
wordt onderzocht hoe de verschillende partijen kunnen samenwerken bij
het gezonder maken van de leefomgeving.
Docent-onderzoekers en studenten werken in hun onderzoek samen met
gemeentelijke professionals uit zowel het fysieke als het sociale domein en
dragen zo bij aan de verbinding tussen beide domeinen. De praktijk heeft
grote behoefte aan deze verbinding, want een combinatie van fysieke en
sociale interventies is vaak effectiever.
Vertaalde titel van de bijdrageHealthy Cities: Working together towards a healthy living environment: inaugural speech
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's78
StatusPublished - 29 sep. 2021
EvenementLectorinstallatie Jeannette Nijkamp - Hanzehogeschool Groningen, Groningen, Netherlands
Duur: 29 sep. 202129 sep. 2021
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/livestream-lectorinstallatie-dr-jeannette-nijkamp

Keywords

  • gezonde leefomgeving
  • gezondheidsverschillen
  • co-creatie
  • domeinoverstijgende aanpak

Citeer dit