Hanzehogeschool; Engaged University

Willem Foorthuis (Developer)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

Samenvatting

In het proces in de Hanzehogeschool om meer en betere verbindingen te krijgen met de regio zijnde het stedelijk veld Groningen is een intern proces ingericht teneinde samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 100 Innovatiewerkplaatsen binnen de Hanze en de wens om te schakelen op de agenda van de regio. Om dit complexe probleem communiceerbaar te maken is door het lectoraat DCO een video gemaakt. Deze video wordt uiteindelijk geschakeld met een grootschalig subsidieprogramma voor Noord- en Oost Groningen
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanzehogeschool Groningen
OutputmediaFilm
StatusPublished - 18 dec. 2019

Keywords

  • leven lang ontwikkelen
  • regionale ontwikkeling
  • mkb
  • innovatie

Citeer dit