Hanze Impact Podcast: #7 Toegankelijkheid van het hbo

Arjen Edzes (Performer), Elanor Kamans (Performer)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

Samenvatting

De afgelopen decennia onderging Nederland een proces van onderwijsexpansie: steeds meer mensen volgen een studie in het hoger onderwijs. Maar het blijkt dat het hoger onderwijs in de praktijk een stuk minder toegankelijk is voor bepaalde studentgroepen. Aan tafel zitten Elanor Kamans, Vera Heijne en Arjen Edzes. Zij werken alle drie (in)direct aan dit onderwerp, maar kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de toegankelijkheid van het hbo. Samen proberen ze de vraag te beantwoorden: Waarom slaagt de ene student beter in het hoger onderwijs dan de ander?
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
Grootte49:40 min.
StatusPublished - 20 dec. 2023

Keywords

  • hbo
  • hoger beroepsonderwijs
  • toegankelijkheid

Citeer dit