Hanze Impact Podcast: #5 De routes uit het zorginfarct

Marie Louise Luttik (Performer), Gepke Veenstra (Performer), Tjarda Polderman (Other), Lenie Oziel-Schut (Performer)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

Samenvatting

In de zorg loopt het aan alle kanten vast. Steeds meer rapporten en zorgverleners geven dezelfde boodschap af: er is een zorginfarct. Dat betekent dat een deel van de zorg vastloopt, achteruitgaat of mogelijk verdwijnt als we op deze manier doorgaan. Kan de Hanzehogeschool er met praktijkgericht onderzoek voor zorgen dat de zorg in de toekomst duurzaam en werkbaar is? In de podcast gaat Tjarda Polderman in gesprek met Dr. Marie Louise Luttik, Gepke Veenstra en Lenie Oziel-Schut die alle drie werken aan een mogelijke route uit het Zorginfarct. Onderwerpen in het Hanze Impact Magazine laten zien hoe de Hanzehogeschool de wereld in beweging brengt. Bekijk via deze link het artikel over het Zorginfarct: https://sway.office.com/yLpIlzEYu6SG9GC1
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanze University of Applied Sciences
OutputmediaOnline
Grootte39:47 min.
StatusPublished - 19 dec. 2022

Keywords

  • belasting zorgpersoneel
  • administratieve werkbelasting

Citeer dit