Hanze Impact Podcast: #4 Inclusie en Diversiteit

Klaske Veth (Performer), Karolien Dons (Performer), Dorothea van der Meulen (Other)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

Samenvatting

Inclusief werken betekent dat ongeacht al je achtergronden je mag zijn wie je bent. Hoe haal je daar zoveel mogelijk potentie uit? Dat doe je door de dialoog aan te gaan én in gesprek te blijven. Maar vooral door iedereen – en niet alleen de toplaag – bij die dialoog te betrekken.

Wij gingen het gesprek aan met Lector Klaske Veth van het lectoraat Duurzaam HRM en senior onderzoeker Karolien Dons van het lectoraat Music in Context. Over hun visie op diversiteit en inclusie binnen het bedrijfsleven en de kunstsector. Een gesprek over hoe het muzikale begrip meerstemmigheid ervoor zorgt dat je diversiteit als inclusief kunt ervaren.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 7 apr. 2022

Keywords

  • inclusie
  • diversiteit

Citeer dit