Handleiding voor het gebruik van de Strengths and Difficulties Questionnaire bij adolescenten (12-17 jaar) binnen de Jeugdgezondheidszorg: Vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen

Meinou Theunissen, Marianne de Wolff, Jorien Vugteveen, Marieke E. Timmerman, Annelies de Bildt

Onderzoeksoutput: BookProfessional

Samenvatting

In de adolescentie, de leeftijdsperiode tussen de kinderjaren en de volwassenheid, nemen psychosociale problemen vaak toe. Dat kunnen emotionele problemen zijn zoals somberheid, maar ook gedragsproblemen of sociale problemen met leeftijdgenoten. Emotionele problemen zoals somberheid, zich terugtrekken of piekeren komen tijdens de adolescentie vaker bij meisjes voor dan bij jongens. Wat is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)? De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een korte vragenlijst waarmee psychosociale problemen bij jeugdigen gemeten kunnen worden. De SDQ kan gebruikt worden door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jeugdigen in de leeftijd van 3-17 jaar. De SDQ kent verschillende versies, namelijk een voor leerkrachten, een voor ouders en een voor de jeugdige zelf. Deze verschillende versies van de SDQ zijn te vinden op de website www.sdqinfo.com
Originele taal-2English
UitgeverijTNO
Aantal pagina's50
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • SDQ
  • questionnaires
  • adolescent
  • psychosocial problems
  • manuals
  • youth health care

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Handleiding voor het gebruik van de Strengths and Difficulties Questionnaire bij adolescenten (12-17 jaar) binnen de Jeugdgezondheidszorg: Vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit