Handleiding Project ‘Sportbouwer’: zelfstandig leren sporten voor kinderen

Remo Mombarg, Marieke Westendorp

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

476 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1: Motorisch leren, taakgericht leren & zelfsturing pag. 5 Hoofdstuk 2: Opzet project ‘Sportbouwer’ pag. 9 Hoofdstuk 3: Toelichting bij de lessen pag. 10 Hoofdstuk 4: Toelichting bij de app pag. 13 Hoofdstuk 5: Toelichting bij de sportkaarten pag. 17 Bijlagen: Bijlage 1: Sportkaarten Bijlage 2: Eerste selectieformulier: Wat ga ik doen? Bijlage 3: Overzicht van de acht stappen per vaardigheid. Bijlage 4: Planningsformulier materiaalverdeling Bijlage 5: Sport enquête
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's53
StatusPublished - 1 nov. 2019

Keywords

  • motoriek
  • bewegingsonderwijs
  • motorisch leren
  • dcd
  • sport
  • onderwijs

Citeer dit