Handleiding impactcalculator 2021

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 17 dec. 2021

Keywords

  • handleiding
  • impactcalculator
  • sociale ondernemingen
  • financiële positie
  • inclusieve samenleving

Citeer dit