Handelingsverlegenheid

Marinus Verkuil

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  415 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De leerkracht op de basisschool heeft het vandaag de dag niet gemakkelijk en heeft te maken met veel spanningen op het werk. In de afgelopen jaren is er sprake van een grote toename van regeldruk vanuit de overheid, maar ook van steeds complexere en meer uiteenlopende vragen en eisen vanuit de samenleving. Het is heel begrijpelijk dat er door leerkrachten en schoolbesturen alarm wordt geslagen omdat het duidelijk is dat er fundamentele veranderingen nodig zijn.

  En dan wordt er juist in deze context in Groningen een nieuw initiatief ondernomen in de vorm van een Convenant waarin door een breed scala van betrokkenen in de samenleving de afspraak wordt gemaakt om het muziekonderwijs in de basisschool structureel te gaan verbeteren. Tegen de hierboven beschreven achtergrond is het begrijpelijk dat er gefronste wenkbrauwen zijn bij de leerkrachten die primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun onderwijs (dus ook hun muziekonderwijs). Gebeurt er al niet veel te veel? Moeten er eerst niet heel andere dingen voor elkaar geregeld en ondernomen worden? Blijkbaar vond men de tijd rijp voor dit initiatief, maar het moge duidelijk zijn dat bij dit initiatief er gewerkt moet worden vanuit begrip en tegemoetkomendheid.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - sep. 2018

  Keywords

  • muziekonderwijs

  Citeer dit