Hand motor skills affect the intake of finger foods in toddlers (12–18 months)

Lianne Remijn, Saakje da Costa, Chantal Bodde, Rianne Gerding, Hugo Weenen, Carel Vereijken, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hand motor skills affect the intake of finger foods in toddlers (12–18 months)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agricultural and Biological Sciences