Haalbaarheidsonderzoek WK Wielrennen 2020: Groningen en Drenthe

Bake Dijk, Hans Slender

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

548 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2020 wil de stichting Cycling Championships Northern Netherlands (hierna te noemen ‘de stichting’), graag het WK Wielrennen 2020 in Noord-Nederland organiseren. Een evenement waarmee zij de provincies Drenthe en Groningen en hun steden op de wereldkaart zetten. In deze haalbaarheidsstudie wordt objectief bekeken of het mogelijk of aantrekkelijk is om het WK Wielrennen uit te organiseren en of investeren in dit evenement vanuit maatschappelijk oogpunt
aantrekkelijk is. Het onderzoek geeft een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de benodigde investeringen, de maatschappelijke baten en de mogelijke risico’s van dit initiatief.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's56
StatusPublished - dec. 2016

Keywords

  • sportevenementen

Citeer dit