H2GROw – Op weg met waterstof in Groningen: Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van waterstof-elektrisch transport

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

476 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport worden de maatschappelijke kosten en baten onderzocht van waterstof-elektrisch rijden voor vrachtverkeer. De keten van elektriciteitproductie, conversie naar waterstof, opslag en transport van waterstof, waterstoftankstation en waterstofvrachtwagen is gemodelleerd. De total cost of ownerschip en ook de levelised cost of driving van waterstof-elektrisch rijden zijn hoger dan de alternatieven diesel en batterijelektrisch rijden. Ten opzichte van batterijelektrisch rijden kent waterstof wel enkele operationele voordelen zoals de kortere tanktijd en het hogere bereik. Ook niet-monetaire effecten zijn geanalyseerd.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's95
StatusPublished - 13 apr. 2023

Keywords

  • waterstof
  • transport
  • mobiliteit
  • MKBA

Citeer dit