Growth curve analysis of sedentary plant parasitic nematodes in relation to plant resistance and tolerance

Vertaalde titel van de bijdrage: Groei curve analyse van plant parasitaire nematoden in relatie tot gastheer resistentie en tolerantie

RJF Van Haren, EML Hendrikx, HJ Atkinson

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Groei curve analyse van plant parasitaire nematoden in relatie tot gastheer resistentie en tolerantie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences