Groene waterstof booster

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Wat weten mensen over waterstof en wat vinden ze er nu eigenlijk van? In dit rapport zijn de resultaten te vinden van de waterstofmonitor die in 2020 afgenomen is onder 2012 respondenten. Deze groep is representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van geslacht, leeftijd en provincie. In de monitor zijn vragen en stellingen opgenomen die onder andere gaan over het kennisniveau, de houding ten opzichte van waterstof en hoe de respondenten de toekomst voor zich zien. Per hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen benoemd is en is een uitleg van de resultaten te lezen. Als laatste vindt u de conclusie en methodologische
verantwoording.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijEnTranCe
Aantal pagina's60
StatusPublished - 1 feb. 2021

Keywords

  • waterstof

Citeer dit