Groene groei’ is nu het beleid, maar ook een heilloze weg: We zijn verslaafd geraakt aan economische groei. Daar moeten we van af

Onderzoeksoutput: ArticlePopular

Samenvatting

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn, maar volgens het onlangs verschenen rapport ‘Integrale Circulaire-Economie Rapportage 2021’ van (onder andere) het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en het RIVM wil dat nog niet erg vlotten. In 2030 moeten we halverwege zijn met het realiseren van die circulaire economie, maar ook dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Het roer moet daarom radicaal om. We hoeven niet te wachten tot 2050 of 2030 om te gaan werken aan een ‘ontgroei-economie’.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftNieuw Wij
StatusPublished - 24 aug. 2021

Keywords

  • groei
  • groene groei
  • ontgroeien
  • circulaire economie

Citeer dit