Groenblauwe raingardens en muggen

Floris Boogaard, Eline Boelee, Frans van de Ven

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

De volksgezondheid is het belangrijkste doel van de riolering. Door de afvoer en zuivering van ons afvalwater is de sterfte aan infectieziektes en epidemieën, zoals cholera, dysenterie en andere dodelijke infectieziekten, verleden tijd geworden. Om dat zo te houden dienen we de mogelijke risico's te kennen, nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen als 'van groen naar grijs' kritisch te bekijken en indien nodig ons waterbeheer en ons gedrag aan te passen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-29
Aantal pagina's2
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume25
Nummer van het tijdschriftapril 2021
StatusPublished - 30 apr. 2021

Keywords

  • groenblauwe oplossingen
  • regentuinen
  • muggen
  • hittestress
  • watermanagement

Citeer dit