Grid governance; what new roles for the community energy movement?

Vertaalde titel van de bijdrage: Coöperatief in balans, nieuwe energiediensten voor coöperaties

Onderzoeksoutput: AbstractAcademic

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coöperatief in balans, nieuwe energiediensten voor coöperaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine and Dentistry