Grensoverschrijdend inlenen van arbeid in het wegtransport: een branche-impressie

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Product- en diensteninnovatie in internationale arbeidsbemiddeling worden bemoeilijkt door onduidelijkheid en onzekerheid. In dit working paper van het Expertisecentrum Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid, wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Ook worden relevante cijfers gepresenteerd over de arbeidsmarkt in de transportsector en komen ontwikkelingen in de bedrijfstak op het gebied van grensoverschrijdend inlenen van arbeid aan de orde. Het paper eindigt met een vooruitblik op de verdere ontwikkeling van (tijdelijke arbeids)migratie in het wegtransport.
Originele taal-2Dutch
UitgeverExpertisecentrum Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid (GIA)
Aantal pagina's19
StatusPublished - feb. 2009

Keywords

  • arbeidsbemiddeling
  • beroepsgoederenvervoer

Citeer dit