Grensoverschrijdend inlenen van arbeid in de agrarische sector: een branche-impressie

Peter Baltus

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

Product- en diensteninnovatie in internationale arbeidsbemiddeling worden bemoeilijkt door onduidelijkheid en onzekerheid. In dit working paper van het Expertisecentrum Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid, wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is in de agrarische sector. Ook worden relevante cijfers gepresenteerd over de agrarische arbeidsmarkt en komen ontwikkelingen in de bedrijfstak op het gebied van grensoverschrijdend inlenen van arbeid aan de orde. Het paper eindigt met een vooruitblik op de verdere ontwikkeling van (tijdelijke arbeids)migratie in de agrarische sector.
Originele taal-2Dutch
UitgeverExpertisecentrum Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid (GIA)
Aantal pagina's22
StatusPublished - 26 jan. 2009

Keywords

  • arbeidsbemiddeling
  • globalisering
  • landbouwsector

Citeer dit