Governance on the Richter Magnitude Scale: PPP as a panacea for a sustainable future

Vertaalde titel van de bijdrage: Governance op de schaal van Richter?: Publiek-private samenwerking als panacea voor een duurzame toekomst?

Dennis Schuldink, Heinrich Winter

    Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

    57 Downloads (Pure)
    Filter
    Book

    Zoekresultaten