Governance on the Richter Magnitude Scale: PPP as a panacea for a sustainable future

Vertaalde titel van de bijdrage: Governance op de schaal van Richter?: Publiek-private samenwerking als panacea voor een duurzame toekomst?

Dennis Schuldink, Heinrich Winter

    Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

    38 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Governance op de schaal van Richter? Publiek-private samenwerking als panacea voor een duurzame toekomst?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences