Gouden zoektocht naar young professionals

Rein Leyenhorst

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

Mijn onderzoek naar samenwerking tussen uitzendorganisaties en instellingen van hoger onderwijs* begon ik met de constatering dat een hogeschool beschikt over een groot reservoir aan huidige en toekomstige hoogopgeleide arbeidskrachten: ‘goud in de grond’. Dat reservoir aan arbeidskrachten vormt een relevant rekruteringskanaal voor uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen zijn dan ook belangrijke toeleveranciers voor de uitzendbranche. Hier wordt ‘goud’ aangeboord.

In het onderzoek kwamen enkele succesvolle samenwerkingsconstructies tussen uitzendorganisaties, hogescholen en universiteiten kort aan bod en onlangs heb ik die informatie nog eens geactualiseerd.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2012

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • arbeidsmarkt
  • hrm
  • hbo

Citeer dit