Goalkeeper! Zelfregulatie in het vmbo tijdens de lessen LO, werkt het nu eigenlijk?

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

253 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inleiding
Leerlingen in het vmbo bewegen en sporten minder dan kinderen op de basisschool en ervaren minder plezier in het bewegingsonderwijs (Tiessen-Raaphorst, 2014). In het stimuleren van jongeren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen blijkt zelfregulatie (o.a. plannen, monitoren, reflecteren) een rol te kunnen spelen (De Ridder et al, 2006). De sportcontext is geschikt voor het aanleren van deze zelf-regulatieve vaardigheden omdat doelen in de sport tastbaar en meetbaar zijn.

Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 23 okt. 2017

Keywords

  • zelfregulatie
  • bewegingsonderwijs
  • vmbo

Citeer dit