Goalkeeper: van papier naar de praktijk: uitleg van de ontwerpstappen om te komen tot een zelfregulatieve lessenreeks

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

325 Downloads (Pure)

Samenvatting

Goalkeeper is een methode die gericht is op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In een vorig artikel (KVLO 2017, 2) is aandacht besteed aan de methode, in dit huidige artikel worden de stappen doorlopen van het ontwerpproces om te komen tot zelfregulatieve lessen. Stap 1 is het bepalen van technieken (waar wil je dat leerlingen beter in worden in een periode van 4 weken). Stap 2 is het bepalen van niveaus (geel --> basis, groen --> vervolg en blauw --> gevorderd). Stap 3 is het ontwerpen van oefeningen per niveau.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-28
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
StatusPublished - 1 sep. 2017

Keywords

  • basisonderwijs
  • sport
  • lesontwerp

Citeer dit