Gezonde en actieve leefstijl

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

456 Downloads (Pure)

Samenvatting

Shoppen voor een gezonde leefstijl De gemiddelde puber beweegt veel te weinig. Slechts 15 % van scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar haalt de gezondheidsnorm van minstens één uur bewegen per dag. Gelukkig is de oplossing nabij. Shoppen blijkt bij pubermeisjes een enorme bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Het door de stad sjouwen vormt, samen met het heen en weer fietsen naar huis, maar liefst 30% van de wekelijkse lichaamsbeweging. Aangezien meiden van vijftien jaar gemiddeld onvoldoende bewegen ligt het voor de hand om deze vrije tijdsbesteding te subsidiëren. Mocht dit onvoldoende succes opleveren dan kunnen we de niet-shoppers altijd nog verplichten om buiten hun eigen postcode gebied naar school te laten gaan. Daarmee is de jeugd grotendeels gered van hun ongezonde leefstijl...
Originele taal-2Dutch
TitelTalentvol opgroeien
Subtitelacht jaar lectoraat Integraal Jeugdbeleid
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Pagina's51-53
StatusPublished - 2014

Keywords

  • kinderen
  • leefstijl
  • gezondheid

Citeer dit