Gemeenten als opdrachtgevers in de bouw – zoekt en gij zult vinden: diffuse inbedding van opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

M.H. Hermans, D. Huizing, J. Amesz, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  Samenvatting

  Gemeenten zijn een belangrijke speler als het gaat om opdrachtgeverschap in de bouw; ze nemen gezamenlijk meer dan de helft van de totale bouwproductie vanuit de overheid voor hun rekening (EIB, 2016). De opdrachtgevende rol is binnen gemeenten veelal op verschillende plaatsen belegd. Deze fragmentatie bemoeilijkt professionalisering en vernieuwing. De TU Delft onderzoekt hoe gemeenten hun opdrachtgevende rol vormgeven en inbedden. Inzicht hierin draagt bij aan het op de juiste plaats ophalen en aandragen van benodigde kennis.
  Originele taal-2Dutch
  TitelBarometer maatschappelijk vastgoed
  Subtitel10 jaar onderzoeken, trends en ontwikkelingen
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Pagina's64-71
  ISBN van elektronische versie978-90-827076-1-8
  StatusPublished - 5 okt. 2017

  Keywords

  • gemeenten overheid
  • bouwnijverheid
  • opdrachtgevers

  Citeer dit