Gegevensbescherming in het ontwerpproces van eHealth: de app CoronaMelder als case study

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Is gegevensbescherming voldoende gewaarborgd in het ontwerpproces van CoronaMelder? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Gegevensbescherming is een belangrijke menselijke waarde die wettelijk is vastgelegd. Daarom moet deze waarde in het gehele ontwerpproces (dat wil zeggen bij opdrachtverlening, ontwikkeling en gebruik) van technologie in acht worden genomen. Wanneer gegevensbescherming onvoldoende is gewaarborgd in het ontwerp van eHealth toepassingen kan dit ook consequenties hebben voor de acceptatie en het gebruik ervan. Methoden van Value Sensitive Design (VSD) kunnen waarborgen dat waarden die mensen belangrijk vinden, zoals gegevensbescherming, vanaf het begin in het ontwerpproces worden meegenomen. VSD draagt daarmee bij aan de acceptatie van de toepassing. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre VSD bruikbaar had kunnen zijn bij het waarborgen van gegevensbescherming in het ontwerpproces van de app CoronaMelder.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer181
Pagina's (van-tot)158 - 164
Aantal pagina's7
TijdschriftPrivacy & Informatie
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug. 2021

Keywords

  • gegevensbescherming
  • coronamelder

Citeer dit