Geen probleem toch een oplossing: ontwerp gericht onderzoek naar ondersteuning van de integrale verkoop – inkoop activiteiten van MKB

Gert Walhof, Geoffrey Hagelaar, Richard Holman

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Doelstelling en resultaat
  Toen we in 2012 startten met de voorbereidingen voor het onderzoek ‘Waarderen van inkoop door MKB’ (W!M), wilden we ondernemers helpen de crisis door te komen. Het idee was de ondernemers te voorzien van praktische oplossingen om de inkoopresultaten en daarmee de bedrijfsresultaten te verbeteren. Daar was best behoefte aan, want op dat moment gingen dagelijks 70 midden- en kleinbedrijven failliet.
  Onze oorspronkelijke ambitie was dan ook om inkoopinstrumenten te ontwikkelen waarmee de ondernemers tot betere inkoopprestaties konden komen. Deze ambitie was verwoord in de volgende doelstelling:
  MKB ondernemingen te ondersteunen in het verbeteren van hun bedrijfsresultaten door middel van het ontwikkelen en aanreiken van evidence based inkoopinstrumentarium geënt op de primaire taken van de Inkoopfunctie, zoals die in de inkooppraktijk van het MKB voorkomen.
  De eerste fase van het onderzoek leerde ons, dat we deze ambitie moesten verbreden: van het specialisme ‘Inkoop’ naar bedrijf breed Verkoop – Inkoop managementinstrumentarium. Immers, tijdens de eerste fase van het onderzoek werd duidelijk dat een midden en klein bedrijf niet functioneert op basis van specialistische functies, maar functioneert als een klantgerichte keten van activiteiten. Een te ontwerpen managementinstrument zou deze wijze van werken dienen te ondersteunen. Een managementinstrument ondersteunt per slot de werkwijze van een bedrijf en niet dat die werkwijze fundamenteel wordt aangepast om een instrument te kunnen laten functioneren. De ambitie om de effectiviteit van deze instrumenten in de praktijk bij bedrijven te testen, is dezelfde gebleven. De functie van dit onderdeel van het onderzoek, de test in de praktijk, is om het ontwerp van het managementinstrumentarium ‘op maat van het MKB’ te krijgen. Dat betekent: gebruiksvriendelijk (zonder hulp van buitenaf bv. externe adviseurs), en passend bij de bestaande werkwijze van het MK-bedrijf.
  Samen met ondernemers en medewerkers uit zestien MKB’s en met studenten en docent/onderzoekers van de Hogeschool Windesheim en Hanzehogeschool Groningen hebben we hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Drie prototypen instrumenten hebben we daadwerkelijk ontwikkeld en zijn bij MK-bedrijven getest. De testresultaten zijn inmiddels verwerkt. Zeven ideeën voor instrumenten liggen nog op de plank. In dit verslag rapporteren we over de ontwikkeling van de management instrumenten: LOOP, VC en FIT.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's12
  StatusPublished - okt. 2016

  Keywords

  • mkb
  • inkoopmanagement

  Citeer dit