Geef ondernemers ruimte bij bieden van beschut werk

  Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

  Samenvatting

  Ondernemers krijgen niet de ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan werkplekken voor mensen met een beperking. Daartoe zijn vooral sociale ondernemingen heel goed in staat en dat waren zij ook al voordat de verplichtende regels er kwamen.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverSdu Uitgevers
  StatusPublished - 20 dec. 2017

  Keywords

  • participatiewet
  • wet banenafspraak en qutoum arbeidsbeperkten
  • regeldruk
  • ondernemers
  • regelruimte
  • sociaal ondernemerschap
  • loonkostensubsidie
  • loondispensatie

  Citeer dit